Skolevejen

Forældrene gennemgår skolevejen med børnene, så der er bevidste om farlige steder undervejs.
Forældrene bestemmer selv, om barnet må cykle i skole. Vi anbefaler dog, at børnene først cykler alene i skole efter bestået cykelprøve i 4. klasse.
Eleverne skal direkte hjem efter sidste skoletime, medmindre der er truffet en anden aftale med skolen.
Ved sygdom af lærere eller andre uforudsete situationer kan det ske, at børnene sendes hjem i utide. Hav en aftale med børnene, om hvordan det skal forholde sig i en sådan situation.
Børn fra 1. -4. klasse der bor længere væk end 2 kilometer fra skolen og ældre elever, der bor længere væk end fire kilometer fra skolen, har lov til at benytte skolebussen. Detter gølder dog kun børn, der bor udenfor Nibøl bys grænser. Transporten med busbørnene foregår med offentlig bus (ÔPNV).
Køreplanen bliver uddelt i starten af skoleåret.
Forældrene bedes tale med børnene om temaet: "Hvordan opfører man sig i en skolebus?".