Forsikring

 

Alle elever er ulykke forsikret fra det tidspunkt de forlader hjemmet indtil de kommer hjem igen.
Hvis der sker et uheld, der medfører lægebesøg, bedes skolen have besked derom.
Skolen har ingen ansvarsforsikring, dvs. briller og andre materielle skader bliver ikke erstattet.