Sydslesvig links

 

 

Det danske mindretals foreninger og organisationer

 

 

 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Dansk Skoleforening for Sydslesvig driver børnehaver og skoler for det danske mindretal.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Biblioteket er beliggende i Nørregade i Flensborg. Med sine fire lokalbiblioteker i Slesvig by, Husum, Bredsted og Egernførde samt to bogbusser dækker centralbiblioteket hele det sydslesvigske område.

 

 

Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS)
En sammenslutning af 35 danske menigheder i Sydslesvig

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
Sydslesvigernes social- og sundhedscenter

 

Flensborg Avis
Det danske mindretals avis.

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)
Paraplyorganisation for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig med i alt 12.000 medlemmer.

Aktivitetshuset
SdU driver Aktivitetshuset i Flensborg.

Sydslesvigs Forening (SSF)
Folkelig og kulturel hovedorganisation for det danske mindretal

Sydslesvigs Vælgerforening (SSW)
Politisk repræsentation for det danske mindretal og de nationale frisere.

Sydslesvigudvalget
Udvalget virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget.

Dansk Generalkonsulat, Flensborg
Generalkonsulatet følger udviklingen inden for det danske mindretal i Sydslesvig, samt forholdet mellem mindretallet og flertalsbefolkningen som helhed i grænselandet. desuden udføres der konsulære opgaver vedrørende f.eks pas, opholdstilladelse og meget mere.

Dansk i Sydslesvig
En portal med mange informationer om det danske mindretal.

Dansk Spejderkorps Sydslesvig
Spejderne er en landsdelsorganisation under SdU.

Det Lille Teater
Informationer om Det lille Teater og Det lille Dukketeater i "Hjemmet" i Flensborg.

Friisk Foriining
Hjemmeside med informationer om det frisiske mindretal.

Nordfriisk Instituut
Videnskabelig institution, der forsker i det frisiske sprog og den frisiske historie og kultur.

Lyksborg Historisk Værksted
En jernalderlandsby, hvor man kan opleve historien på egen krop.