Samarbejdsråd

 

 

 

Samarbejdsrådets opgaver

 

Samarbejdsrådet drøfter og fastsætter principper for skolens virksomhed. Der kan bl.a. fastsættes principper for
- samarbejdet mellem skole og hjem,
- samarbejdet mellem skole og børnehave,
- synliggørelse af skolens profil,
- udvikling af skolens pædagogiske virksomhed,
- skolens skemalægning,
- skolensudbud af deletimer, valgfag, frivillig musikundervisning mv.,
- elevernes hjemmearbejde,
- bedømmelse af elevernes arbejde og udvikling,
- fælles arrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktikophold mv.,
- sikring af elevernes skolevej,
- klasseforældreråd ved skolerne.

(uddrag af "Regler for skolens samarbejdsråd, 2008"


http://www.skoleforeningen.org/media/46235/Samarbejdsraad-skoler.pdf

 

 

Samarbejdsrådsformand

Wiebke Hansen-Martensen

 

 

Forældrerepræsentant

Svenja Gonnsen

 

 

Forældrerepræsentant

Lisa Hansen

 

 

Forældrerepræsentant

Marina Loske

 

 

 

Skolens repræsentant

Ines Michaela Svensson, mail: Ines.Svensson@skoleforeningen.org

 

 

Skolens repræsentant

Christine Petersen, mail: Christine.Petersen@skoleforeningen.de

 

 

Protokolfører

Inga Thamsen-Boysen, mail: Inga.Thamsen-Boysen@skoleforeningen.org

 

Suppleant:

Jens Prechel

 

Suppleant:

Bianca Lützen