Nibøl Danske skoles elevråd 2015/2016

 

Skolen har fået et elevråd, som består af drenge og piger fra 4. - 6. klasse.

Elevrådet varetager elevernes interesser. Elevrådsrepræsentanterne fungerer som talerør for deres klasse. Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning for alle eleverne på skolen.

Der indkaldes med jævne mellemrum til elevrådsmøde med dagsorden. Der føres protokol over møderne.

 

I år er det Lasse Lorenzen, Felix Vicentini, Lea Sophie Bestmann og Oliver Jaksin, der er med i elevrådet.

Elevrådets kontaktlærer er Ines Svensson.