Nibøl Danske Skoles elevråd

 

Skolen har fået et elevråd, som består af drenge og piger fra 4. - 6. klasse.

Elevrådet varetager elevernes interesser. Elevrådsrepræsentanterne fungerer som talerør for deres klasse. Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning for alle eleverne på skolen.

Der indkaldes med jævne mellemrum til elevrådsmøde med dagsorden. Der føres protokol over møderne.

Elevrådets kontaktlærer er Ines Svensson.